Ελληνικα

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος  FP7-PEOPLE Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES).  Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται εντατικά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος με τα παρακάτω πανεπιστήμια.

  • Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India
  • London Institute of Education, University of London, UK
  • Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazil
  • Free University Berlin, Germany
  • Moscow State University of Psychology and Education, Russia

Ο συντονισμός του προγράμματος γίνεται από τους Μανόλη Δαφερμάκη, Μιχάλη Κοντοπόδη,  Σοφία Τριλίβα (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας). Η θεματική έμφαση των μορφωτικών ανταλλαγών είναι: Παγκόσμιες προοπτικές στη μάθηση και την ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης  ψηφιακών πολυμέσων επεξεργασίας εικόνας: Μια ποιοτική διερεύνηση της καθημερινής ζωής των περιθωριοποιημένων νέων. Το πρόγραμμα DIGIT-M-ED αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμας μεθοδολογίας για διεπιστημονική και συγκριτική διαπολιτισμική μελέτη των αναδυόμενων ψηφιακών μέσων και πρακτικών χρήσης της τεχνολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση παρέχεται στην ανάδειξη των φωνών και των προοπτικών των νέων που εμπλέκονται στην έρευνα.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος προβλέπεται η πραγματοποίηση μικρής κλίμακας  επιστημονικής έρευνας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο  νέοι και νέες ηλικίας ηλικίας 16-21 ετών στις παραπάνω χώρες, καθώς και σε περιοχές της Αθήνας  και του Ηρακλείου Κρήτης χρησιμοποιούν ψηφιακά πολυμέσα. Θα χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι της συμμετοχικής  παρατήρησης, της συνέντευξης  και της βιντεοσκόπησης για την διερεύνηση του τρόπου χρησιμοποίησης ψηφιακών μέσων  από  30 νέους (το μέγιστο) για ένα μήνα στην καθημερινή ζωή τους εκτός σχολείου (στο δρόμο, στο σπίτι, στον ελεύθερο χρόνο, κλπ.). Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Μ. Δαφερμάκη – mdafermo(a)psy.soc.uoc.gr

Advertisements